1396-06-25
Offtick Post
Last seen 1 hour ago
-

لوازم سفر - چمدان

Offtick Post

چگونه چمدانمان را در فرودگاه گم نکنيم؟ - در سفر هاي کوتاه مدت در حد امکان چمدان کوچک برداريد تا آن را با خود به داخل کابين برده و نيازي به تحويل آن به بار هواپيما نداشته باشيد. - نام و شماره تماس خود را نوشته و به چمدان خود بچسبانيد. - زمانيکه در فرودگاه بار را تحويل مي دهيد کد فرودگاه مقصد را بروي برچسبي که به چمدانتان مي زنند چک کنيد. - در حد امکان از پرواز هاي مستقيم استفاده کنيد.اکثر چمدان ها در پرواز هاي ترانزيت گم مي شوند. - در زمان خريد چمدان تا حد امکان چمدان با رنگ ها و طرح هاي غيرمعمول انتخاب کنيد تا به راحتي در ميان ساير چمدان ها قابل تشخيص باشد. - چمدان ها در فرودگاه ها بسيار شبيه به هم هستند.اگر مسافري را مي بينيد که در هنگام تحويل گرفتن چمدان ها چمداني مثل شما دارد از اينکه به او نزديک شده و نام روي چمدان را چک کنيد خجالت نکشيد.
0
  • گزارش
  • 0
  • 405
2
  • Offtickpost
    کمی قبل
  • meysam
    کمی قبل